Zamawianie bloków Big Boat

5/5/2012

Big Boat Chart
1. Ustal typ i rozmiar bloku

Tabele poniżej zawierają wskazówki dotyczące typowych zastosowań. Dodatkowe informacje na temat takielunku są dostępne na: www.harken.com.

2. Zasięgnij porady

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub z działem technicznym Harkena.

Uwaga: Poniższe specyfikacje dotyczą jachtów o średniej wyporności w normalnych warunkach. Na jachtach typu ULDB (Ultra Light Displacement Boats) można stosować mniejszy osprzęt. Jachty o dużej wyporności oraz wielokadłubowce często wymagają bardziej wytrzymałego osprzętu.


Dział techniczny:
Email: Harken Technical Service
BEZPŁATNIE 262-691-3320
7:30-4:30 CST


 

Szoty grota
Szoty grota zwykle mocuje się do bomu w pobliżu noku lub środka drzewca, zależnie od planu pokładu oraz przeznaczenia jachtu. Im bliżej masztu zamocowane są szoty, tym większe obciążenia. Systemy o kilku punktach mocowania szotów do bomu rozkładają obciążenia no bomie. Korzystając z poniższej tabeli wybierz odpowiadający powierzchni żagla blok spośród linii Black Magic, Element oraz bloków ze stali nierdzewnej. Na stronie Mainsheet Systems znajdziesz najpopularniejsze konfiguracje.

 
Maksymalna powierzchnia żagla (P x E x .5 x 1.1**)

 
Element 45 mm*,
Black Magic
57 mm LL
Element 60 mm*,
Black Magic
57 mm HL
Black Magic
75 mm LL/
75 mm ESP
Element 80 mm*,
Black Magic
75 mm HL/
stal nierdz.
75 mm
Black Magic
100 mm/
stal nierdz.
100 mm
Black Magic
125 mm
Black Magic
150 mm/
stal nierdz.
150 mm
ft² m² ft² ft²m² ft² m² ft² m² ft² m² ft² m² 

 
Mocowanie jednopunktowe do końca bomu
450415505160056750709008412501161550144

 
Mocowanie wielopunktowe do końca bomu** ‡
50046675637206790084110010215001391750163

 
Mocowanie jednopunktowe w środku bomu
40037400374504255051700651000931375128

 
Mocowanie wielopunktowe w środku bomu**
450415755360056700659508813001211525142

 
*Bloki Element są odpowiednie dla większości jachtów turystycznych. Dla jachtów wyczynowych wybierz bloki z serii Black Magic.
**Dla łuku liku wolnego 10%  ‡ Conajmniej dwie szekle łączące szoty z bomem i pokładem.


Achtersztag
     
Załoga używa achtersztagu do regulowania ugięcia masztu w zależności od warunków. Pozwala to kontrolować ugięcie liku przedniego genui/foka oraz głębokość grota. Użyj bloków Black Magic o wytrzymałości większej niż wytrzymałość stalówki achtersztagu.     
 

 
     
Obciążenie niszczące stalówki achtersztagu      

 
 
57 mm
Black Magic
Air Runner
75 mm
Black Magic
Air Runner
100 mm
Black Magic
Air Runner
125 mm
Black Magic
Air Runner
150 mm
Black Magic
Air Runner
       
lbkglbkglbkglbkglbkg       

 
     
Bloki wiszące
     
2500113410000453515000680022000100003000013605       

 
     
Oddzielne bloki pokładowe 2:1
     
3025137212100549017550796026500120203613616388       

 
     
Bloki pokładowe 2:1 z zaczepem
     
1875850750034001090049451650074852250010204       

 
     
Bloki pokładowe 3:1 (blok #1) 
     
371316841485067352160098003270014835445502023       

 
     
Bloki pokładowe 3:1 (blok #2) 
     
45252052181008210263001193039850180755430024625       

 
     
     

Bloki fałowe przy maszcie
Prowadzenie fałów regulacji ku rufie pozwala załodze zrzucać, stawiać oraz trymować żagle z kokpitu. Zamocuj bloki do okucia na maszcie, okuć pokładowych lub zainstaluj bloki przymasztowe na pokładzie. Tabela poniżej przedstawia bloki Black Magic, bloki ze stali nierdzewnej, Element, ESP oraz bloki przymasztowe w odniesieniu do wysokości trójkąta przedniego i długości liku przedniego grota. Na stronie Mastbase and Cabintop Blocks znajdziesz najpopularniejsze konfiguracje.
 

 
Element 45 mm*,
Black Magic
57 mm LL/ESP
 
Element 60 mm*,
Black Magic
57 mm 
HL/PBF**
Black Magic 75 mm LL/
blok mocowany do masztu/
ESP 75 mm
Element80 mm*,
Black Magic
75 mm HL
PBF**/stal nierdz.
75 mm
Black Magic
100 mm/
stal nierdz.
100 mm
Black Magic
125 mm
ftmftmftmftmftmftm

 
Fał grota - Maks. wartość "P"
4714.35215.86018.37422.680259027.5

 
Fał genui - Maks. wartość "I"
4513.75015.25817.77221.97623.28726.5

 
Fał spinakera - Maks. wartość "I" 
4714.35316.16018.37422.682259328.4

 
*Bloki Element są odpowiednie dla większości jachtów turystycznych. Dla jachtów wyczynowych wybierz bloki z serii Black Magic.
**PBF = Przymasztowy blok fałowy

Spinaker oraz genaker 
Na podstawie powierzchni żagla ustal jaki rozmiar bloków Black Magic, bloków ze stali nierdzewnej oraz Element zastosować do szotu i brasu. Na stronie Spinnaker Systems znajdziesz najpopularniejsze konfiguracje.
 

 
Maksymalna powierzchnia żagla

 
Element 45 mm*,
Black Magic
57 mm LL
Element 60 mm*,
Black Magic
57 mm HL
Element 80 mm*,
Black Magic
75 mm LL/
75 mm ESP
Black Magic
75 mm HL/
stal nierdz.
75 mm
Black Magic
100 mm/
stal nierdz.
100 mm
Black Magic
125 mm
Black Magic
150 mm/
stal nierdz.
150 mm
ft² m² ft² m² ft² m² ft² m² ft² ft² m² ft² m² 

 
Szot spinakera, róg halsowy genakera
72067120011114001302000186265024643004005600520

 
Bras**
79073132012315001402200204290026947004376100567

 
*Bloki Element są odpowiednie dla większości jachtów turystycznych. Dla jachtów wyczynowych wybierz bloki z serii Black Magic.
**Dla odchylenia liny 45° na kabestan

Bloki leżące genui
Bloki leżące prowadzą szoty genui z wózków do kabestanów. Bloki podwójne oraz bloki zatrzaskowe umożliwiają znacznie szybszą zmianę szotów. Ustal powierzchnię trójkąta przedniego oraz kąt odchylenia liny, aby wybrać rozmiar bloku. Szczegółowe informacje o obciążeniach znajdziesz w działach Obciążenie Bloku a Kąt Odchylenia Liny oraz Obciążenie Szotów i Wózków Szotowych Genui. Na stronie Genoa Lead Car Systems znajdziesz najpopularniejsze konfiguracje.
 
 Pojedyńcze bloki leżące szotów genui

 
Maksymalna powierzchnia żagla dla 100% trójkąta przedniego przy 40 węzłach

 
Element 45 mm*,
Black Magic
57 mm LL
Element 60 mm*,
Black Magic
57 mm HL
Element 80 mm*,
Black Magic
75 mm HL/
stal nierdz.
75 mm
Black Magic
100 mm/
stal nierdz.
100 mm
Black Magic
125 mm
Black Magic
150 mm/
stal nierdz.
150 mm
ft² m² ft² m² ft² m² ft² ft² ft² m² 

 
Odchylenie 180°
11010180173653454050800741100102

 
Odchylenie 120°
12512210204203963059920851256117

 
Odchylenie 90°
1551426024515487707211301051540143

*Bloki Element są odpowiednie dla większości jachtów turystycznych. Dla jachtów wyczynowych wybierz bloki z serii Black Magic. 

Podwójne bloki leżące szotów genui

 
Maksymalna powierzchnia żagla dla 100% trójkąta przedniego przy 40 węzłach*

 
Black Magic
57 mm LL
Element 60 mm**,
Black Magic
57 mm HL
Element 80 mm**,
Black Magic
75 mm
Black Magic
100 mm
Black Magic
125 mm
ft² m² ft² m² ft² m² ft²m² ft²m² 

 
Odchylenie 180°
75712011240223603353049

 
Odchylenie 120°
85814013275264153961057

 
Odchylenie 90°
1051017516340325104775070

 
*Dla górnej rolki
**Bloki Element są odpowiednie dla większości jachtów turystycznych. Dla jachtów wyczynowych wybierz bloki z serii Black Magic.
  • United States
  • Australia
  • France
  • Italia
  • New Zealand
  • Polska
  • Sverige
  • UK