Jak wiązać węzły

6/5/2012

Uwaga: Wykorzystanie lin, węzłów i splotów do mocowania osprzętu Harken stanowi wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Wykorzystanie węzłów do mocowania osprzętu
Węzły wymienione w instrukcjach Harken są bezpieczne pod warunkiem, że zostały prawidłowo zawiązane przy użyciu lin dostarczanych przez firmę Harken i są regularnie sprawdzane. Dobór, wiązanie i kontrola węzłów stanowi całkowitą odpowiedzialność użytkownika. Należy brać pod uwagę, że:

 • Węzły są najsłabszym ogniwem połączenia linowego. Ulegają zerwaniu przy połowie obciążenia zrywającego linę. Należy o tym pamiętać wymieniając linę. Stosuj oryginalne liny dostarczane przez firmę Harken lub liny o wytrzymałości dwa razy większej niż wytrzymałość bloczka. Podziel wytrzymałość bloczka (siłę zrywającą) przez liczbę pętli liny mocującej (liczbę fragmentów liny przenoszących obciążenie) a następnie pomnóż uzyskaną wartość przez 2, żeby skompensować spadek wytrzymałości na węźle. Na przykład, bloczek o nośności 544 kg (1200 lb) wiązany liną prowadzoną 4-krotnie daje obciążenie maksymalne liny równe 136 kg (300 lb). Wymagana wytrzymałość liny musi wynosić 272 kg (600 lb) lub więcej. Jeśli wybór liny budzi Twoje wątpliwości, skonsultuj się z profesjonalnym takielarzem.
 • Węzły mogą się ześlizgiwać, szczególnie na linach o dużej wytrzymałości. Liny takie jak Spectra® oraz Dyneema® wymagają specjalnych węzłów lub splotów zapobiegających ześlizgiwaniu się liny. Do łączenia lin z pokryciem wystarczający jest podwójny węzeł zderzakowy (podwójny rybacki). Liny Spectra® lub Dyneema® bez pokrycia należy wiązać potrójnym zderzakowym (rybackim). Szerszą dyskusję na temat mocowania osprzętu przy pomocy wzmocnionych lin bez pokrycia znaleźć można na stronie: http://offshore.ussailing.org/Assets/Offshore/SAS/PDF/Dyneema+Article.pdf
 • Zdarza się, że węzły wiązane są nieprawidłowo. Próba zastosowania bezpiecznego węzła może skończyć się wypadkiem, jeśli węzeł zawiązany zostanie nieprawidłowo. Jeśli nie masz pewności co do węzłów, skonsultuj się z profesjonalnym takielarzem.
 • Prawidłowo wykonane sploty mogą być lepszym rozwiązaniem niż węzły. Łączenie lin przez sploty powinno być wykonywane tylko i wyłącznie przez osoby z dużym doświadczeniem lub profesjonalnych takielarzy.

INFORMACJE NA TEMAT WĘZŁÓW

Istnieje szereg książek i stron internetowych oferujących instrukcje wiązania węzłów. Jedną z przydatnych stron jest Animated Knots, do której link podany został poniżej. Należy dokładnie zapoznać się z opisami węzłów prezentowanych na Animated Knots lub innych stronach. Szczególną uwagę należy zwrócić na fragmenty:
1. Bezpieczeństwo - Safety
2. Węzły osłabiają linę - Knots Weaken Rope

Kliknięcie na poniższy link spowoduje opuszczenie strony internetowej firmy Harken. Harken nie ponosi odpowiedzialności za trafność informacji oraz zawartości tej strony.http://www.animatedknots.com/

Gwarancja Harken dotycząca użytkowania lin oraz węzłów i splotów

Firma HARKEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i straty materialne powstałe w wyniku korzystania z:

 • lin
 • linek
 • pętli LOUPS™
 • klamer
 • pasów

Click here to see our complete limited warranty.

 • United States
 • Australia
 • France
 • Italia
 • New Zealand
 • Polska
 • Sverige
 • UK