Dobór regulacji wózka szotów grota

Midrange & Big Boat Traveler Purchase Systems
 Przełożenie
 Wózek
 Zakończenie
Blok
(tylko do wózków z mocowaniem na przegubie)
22 mm Small Boat
2:1 2728 / 2729 / 2730 / 2731 / 2734 / 2753 / 2754 / 2735 / 2736 / 2737 / 2738 2740 / 2741 340 / 348 / 2608 / 2636 / 2650 / 2149
3:1 2730 / 2731 / 2753 / 2754 / 2735 2742 / 2743 340* / 341 / 348* / 2609 / 2636* / 2637 / 2650*
4:1 2730 / 2731 / 2753 / 2754 / 2735 2742 / 2743 342 / 2638 / 2642
27 mm Midrange
2:1
2:1
3:1
3:1
4:1
4:1
32 mm Big Boat
2:1
2:1
2:1 HL
2:1 HL
3:1
3:1
3:1 HL
3:1 HL
4:1
4:1
4:1 HL
4:1 HL
6:1
*Możliwość przeprowadzenia końca liny przez środek rolki.
**Wymagany jest węzeł amortyzacyjny by nie dopuścić do uderzania wózka o końcówkę szyny.
  • United States
  • Australia
  • France
  • Italia
  • New Zealand
  • Polska
  • Sverige
  • UK