Ogólne warunki sprzedaży

  REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, WYSYŁKI, DOSTAWY, ZWROTY I WYMIANA

  Warunki

  Harken Polska realizuje zamówienia na terenie Polski, a ceny towarów wyrażone są w złotówkach. Po uzgodnieniu, faktury mogą być też wystawione w dolarach lub euro.

  Zamówienia

  Realizacja zamówienia (umowy sprzedaży) polega na dostawie towarów przez Harken i dokonaniu płatności przez Klienta, zgodnie z ustalonymi warunkami. Łączna wartość zamówienia, w przypadku płatności dokonywanej przelewem, nie może przekraczać określonego dla Kupującego limitu kupieckiego. Gdy nie zostało określone inaczej, wartość limitu kupieckiego wynosi 5.000,0 (pięć tysięcy) złotych. Na pierwsze zamówienia od nowego klienta wymagana jest przedpłata 100% lub płatność gotówką przy odbiorze.

  Wysyłki i dostawy

  Termin dostawy określamy po potwierdzeniu zamówienia. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej o czas jej trwania. O każdej takiej sytuacji Klient zostanie natychmiast poinformowany.
  Standardowe zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku. Jeśli zamówione elementy są w magazynie, Harken wysyła je w przeciągu 1-2 dni roboczych. Zamówienia złożone od piątku do niedzieli realizowane są w następujący po weekendzie poniedziałek.
  Opcje wysyłki:
  Przesyłki standardowe – UPS Standard – dostawa do końca dnia następującego po nadaniu przesyłki.
  Przesyłki niestandardowego gabarytu i palety – Gefco – dostawa do 5 dni roboczych.

  Zamówienia oczekujące

  Jeśli w magazynie brakuje zamówionych elementów, natychmiast poinformujemy o tym drogą mailową lub telefoniczną, podając termin dostępności i prosząc o decyzję, czy towar ma zostać zarezerwowany, czy też zamówienie ma zostać zamknięte.

  Wycofanie zamówień

  W celu wycofania przesłanego do realizacji zamówienia na osprzęt standardowy, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym biurem: polska@harken.pl tel. 22 561 93 93. Dołożymy wszelkich starań, żeby je anulować. Jednak w przypadku, gdy zamówienie zostało już zrealizowane i wysłane do Klienta, konieczne będzie odesłanie towaru i pokrycie kosztów wysyłki. Po otrzymaniu zwrotu wystawimy fakturę korygującą na osprzęt. Koszty przesyłki nie są zwracane.

  Wycofanie zamówienia na osprzęt niestandardowy, które zostało przekazane już do realizacji będzie możliwe jedynie po uzyskaniu zgody na jego wycofanie.

  Zwroty i wymiana

  W przypadku konieczności zwrotu lub wymiany towaru, prosimy skontaktować się z naszym biurem w celu ustalenia indywidualnych szczegółów: polska@harken.pl tel. 22 561 93 93.
  Harken Polska nie przyjmuje zwrotów towaru niewadliwego, o ile nie zostało to wcześniej ustalone.
  Zgodnie z ogólnoświatową ograniczoną gwarancją zwrotowi podlega jedynie towar wadliwy w celu wymiany, naprawy lub zwrotu jego wartości.
  Zwrotu pełnowartościowego towaru można dokonać  jedynie po weryfikacji przyczyny zwrotu i zgody producenta (Harken US lub Harken Italy), do którego towar będzie odsyłany. 
  W przypadku dokonania zwrotu towaru pełnowartościowego, Klient ponosi opłatę manipulacyjną za zwrot towaru w wysokości 10% ceny towaru.
  W każdym przypadku zwrotu, przed odesłaniem towaru prosimy przesłać następujące informacje:

  - data zamówienia i zakupu
  - numer faktury
  - powód, dla którego towar jest zwracany
  - oczekiwania związane ze zwrotem (wymiana, naprawa, zwrot pieniędzy)

  Koszty wysyłki towaru nie są zwracane.
  Ponadto Klient ponosi wszelkie koszty transportowe związane z odesłaniem do producenta (Harken US lub Harken Italy) towaru niewadliwego!  

  Dni bez wysyłek

  Biuro Harken nie wysyła zamówień w dni wolne od pracy i w święta. O zamknięciu biura w inne dni roku będziemy informować drogą mailową oraz na stronie Harken Polska na Facebooku.

  Zastrzeżenie prawa własności

  Wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty i towary do czasu uiszczenia całkowitej zapłaty za nie, pozostają własnością Harken. Prawo własności i związane z nim uprawnienie do żądania wydania odpowiednich produktów, nie wyłącza dochodzenia przez Harken roszczeń z tytułu poniesionych strat i/lub utraconych korzyści.

   

 • United States
 • Australia
 • France
 • Italia
 • New Zealand
 • Polska
 • Sverige
 • UK