Ogólne ostrzeżenia i instrukcje

  Żeglarstwo to ekscytujący sport zapewniający wiele rozrywki żeglarzom, ich rodzinom i przyjaciołom. Niestety zarówno z tym sportem jak i z wykorzystywanym w tym celu sprzętem związane jest ryzyko, które należy brać pod uwagę, aby uniknąć wypadków, uszkodzenia łodzi, uszkodzeń ciała a nawet śmierci.

  OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE. Aby uniknąć wypadków należy dobrze zapoznać się a następnie stosować do wszelkich ostrzeżeń i instrukcji przekazywanych przez Harken. Ostrzeżenia i instrukcje znajdują są na osprzęcie, w opakowaniach, w naszych broszurach, na naszej stronie internetowej. Dostępne są także w naszym dziale obsługi klienta.

  OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO. Ciśnieniowe siłowniki hydrauliczne mogą być niebezpieczne, a niewłaściwie eksploatowane mogą eksplodować, spowodować wypadek, uszkodzenia jachtu, obrażenia ciała lub śmierć. Siłowniki powinny być serwisowane wyłącznie przez profesjonalnie przeszkolonego i wyposażonego technika specjalistę, zgodnie z instrukcją obsługi.

  SZKOLENIE I DOŚWIADCZENIE. 
  Chociaż wydaje się, że osprzęt Harken jest łatwy i prosty w obsłudze (co jest celem naszych projektantów), naszego osprzętu nie powinny używać osoby bez wystarczającego przeszkolenia i doświadczenia ogólnie w zakresie żeglowania a szczególnie w zakresie korzystania ze osprzętu. Niezbędny poziom posiadanych umiejętności i doświadczenia zależy od wielu czynników, w tym rozmiaru i rodzaju jednostki pływającej, warunków atmosferycznych i tego, co planuje się osiągnąć. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, czy posiadane umiejętności i zdobyte doświadczenie są wystarczające, należy zrezygnować z korzystania z osprzętu. Zalecany jest kontakt z firmą Harken albo odbycie dodatkowego szkolenia.

  UNIKANIE WYPADKÓW I USZKODZEŃ CIAŁA. Niezależnie od poziomu posiadanych umiejętności, aby uniknąć wypadków, uszkodzenia jednostki pływającej, uszkodzeń ciała a nawet śmierci:

  1. Obciążenia osprzętu mogą być znaczne, a obciążenie chwilowe przy silnym wietrze i wzburzonym morzu może szybko doprowadzić do zwielokrotnienia tych już znacznych obciążeń do niezwykle wysokiego poziomu. Maksymalna średnica liny powinna stanowić wskazówkę dla rozmiaru rowków rolki a nie dla maksymalnego obciążenia roboczego bloku. Wszystkie osoby odpowiedzialne za dobór, instalację i konserwację osprzętu Harken muszą być świadome tych obciążeń i brać je pod uwagę. 

  Należy wybierać odpowiedni osprzęt Harken korzystając ze wzorów i tabel obciążeń dostępnych w katalogu Harken i na stronie internetowej pod adresem www.harken.com. Po dokonaniu wyboru należy zawsze skonsultować się ze specjalistą od takielunku albo bezpośrednio z firmą Harken. 

  2. Nigdy i w żadnych okolicznościach nie należy przekraczać możliwości ani też maksymalnego obciążenia roboczego (MWL) żadnego elementu wyposażenia. Wartości maksymalnych obciążeń roboczych można znaleźć w naszym katalogu, na naszej stronie internetowej albo uzyskać kontaktując się z naszym działem obsługi technicznej. Przekraczanie maksymalnych obciążeń roboczych może doprowadzić do nagłych i nieoczekiwanych awarii osprzętu.

  Obciążenie zrywające (BL) to takie obciążenie, które może doprowadzić do zniszczenia produktu. Jest to znacznie wyższe obciążenie od tego, na jakie produkt może być narażony i nigdy, w żadnych okolicznościach nie należy brać go pod uwagę przy wyborze osprzętu. Wartości dla tego obciążenia podawane są wyłącznie w celach informacyjnych.

  3. Osprzęt i kabestany Harken używane są wyłącznie na jachtach i przeznaczone są do typowej obsługi takielunku. Osprzętu Harken nie należy używać do podnoszenia osób, za wyjątkiem osprzętu specjalnie do tego celu przeznaczonego i tak opisanego w katalogu Harken, na stronie internetowej lub w instrukcji. Prace i konserwacje takielunku na maszcie powinny być wykonywane przez profesjonalnych specjalistów. 

  4. Pilnować, aby palce, ręce, włosy, luźne elementy odzieży, rękawice czy narzędzia nie znajdowały się w pobliżu ruchomego osprzętu.

  5. Przymocowując jakikolwiek osprzęt do jednostki pływającej na śruby lub przy pomocy innych łączników, należy upewnić się, że śruba przytwierdzona jest do powierzchni stałej albo korzystać z kotw śrubowych oraz upewnić się, że zamocowanie wytrzyma przewidywane obciążenia. W przeciwnym wypadku z czasem śruba może się obluzować lub wypaść doprowadzając do wypadku.

  6. Nakrętki NYLOCK® mogą być używane maksymalnie trzy razy. Przy wymianie zatrzasków i łączników należy używać właściwych części Harken zapewniających odpowiednie obciążenie robocze.

  7. Wszystkie elementy jednostki pływającej, włącznie z najmniejszymi nawet blokami, powinny być zawsze przynajmniej raz na rok dokładnie sprawdzane pod kątem zużycia, korozji czy zniszczenia i wymieniane w razie potrzeby.

  8. Przed przystąpieniem do ustawiania jakiegokolwiek elementu wyposażenia należy zawsze upewnić się, że nikt nie stoi w obrębie toru ruchu ani nic nie blokuje toru ruchu wszystkich części danego elementu.

  9. W ramach procesu konserwacji oraz w celu utrzymania osprzętu w optymalnym stanie eksploatacji należy często spłukiwać elementy wyposażenia słodką wodą. 

  10. Znajdując się na pokładzie jednostki pływającej, a przede wszystkim w trakcie obsługi osprzętu należy zawsze mieć na sobie kapok i/lub szelki. 

  11. Przed wyruszeniem w rejs należy zawsze upewnić się, że sprzęt ratunkowy i elementy elektroniczne znajdują się w dobrym stanie. 

  12. Ogólne informacje na temat bezpiecznego uprawiania żeglarstwa można uzyskać w organizacji morskiej w kraju stanowiącym cel podróży (na przykład w Straży Wybrzeża Stanów Zjednoczonych (United States Coast Guard) pod adresem www.uscgboating.org). 

  118071.1

 • United States
 • Australia
 • France
 • Italia
 • New Zealand
 • Polska
 • Sverige
 • UK