Obciążenie szotów i wózków szotowych genui

Genoa-load_PL

Ponieważ prędkość wiatru jest podnoszona do potęgi, jest to najistotniejsza zmienna, posiadające ogromny wpływ na obciążenie. Siła wiatru(wiatru pozornego) powinna być obliczona dla konkretnego żagle. Na przykład genua nr 1 na 7-metrowym (25 ft) jachcie może być noszona przy wietrze o prędkości nieprzekraczającej 15 węzłów, podczas gdy wąski, wysoki fok nr 3 na jachcie typu Maxi może być noszony przy wietrze o prędkości 40 węzłów.

Aby obliczyć obciążenie wózka szotowego genui, pomnóż obciążenie szotu przez czynnik obciążenia szotu. Większość genui nr 1 genoas odczyla szot o około 45°, genua nr 3 tymczasem, może odchylać szot o 75° i więcej.

Przełożenie na regulacji wózka szotowego zależy od kąta odchylenia szotu na wózku. Generalnie przyjmuje się, że obciążenie na regulacji wózka wynosi 30% obciążenia na wózku przy kącie odchylenia szotu 45°, oraz 50% obciążenia wózka przy kącie odchylenia szotu 60°. 

  powierzchnia żagla w ft²
  prędkość wiatru w kn

Obciążenie szotów w lbs


  powierzchnia żagla w m²
  prędkość wiatru w kn

Obciążenie szotów w kg


 

Formuły

System imperialny SL = SA x V2 x 0.00431

 
SL obciążenie szotów w lbs

 
SA powierzchnia żagla w ft²

 
V prędkość wiatru w kn

 
System metryczny SL = SA x V2 x 0.02104

 
SL obciążenie szotów w kg

 
SA powierzchnia żagla w m²

 
V prędkość wiatru w kn

 

Formuły dotyczą typowych jadnokadłubowych jachtów rekreacyjnych z kilem oraz żaglami z Dacronu®. Aby uzyskać pomoc techniczną oraz skalkulować obciążenia dla innych typów jachtów, skontaktuj się z Harken.

Dacron jest zastrzeżonym znakiem towarowym E. I. du Pont de Nemours and Company lub jej podmiotów zależnych.

  • United States
  • Australia
  • France
  • Italia
  • New Zealand
  • Polska
  • Sverige
  • UK